background img

AMiCUS Iasi

Cine suntem?

AMiCUS Iasi este o asociaţie studenţească autonomă, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit.

Ce vrem?

Misiunea asociaţiei AMiCUS Iasi este de a iniţia relaţii interumane în mediile studenţeşti, având la bază valorile moralei creştine şi de a promova principii de viaţă sănătoase pentru trup, minte şi spirit.

Ce facem?

Asociaţia AMiCUS Iasi realizează periodic sau la cererea unor grupuri de studenţi interesaţi, seminarii, conferinţe, serii de prelegeri, mese rotunde, pe teme de formare a caracterului şi dezvoltarea unor concepţii pozitive asupra vieţii şi realizării profesionale a tinerilor.

Asociaţia AMiCUS Iasi elaborează, organizează, finanţează, administrează orice fel de proiecte, programe şi activităţi, în condiţiile legii, pentru a asigura atingerea propriilor obiective. Aceste activităţi pot fi desfăşurate atât pe raza judeţului Iaşi, cât şi pe ‚ întreg teritoriul României sau chiar în afara graniţelor ţării, în mod direct, sub forma activităţilor proprii sau prin asociere cu terţi (asociaţii sau fundaţii naţionale sau internaţionale) cu respectarea prevederilor legale ale ţării în care aceste acţiuni se desfăşoară.

Asociaţia AMiCUS Iasi angajează resursele sale în activităţi cu caracter profesional, social, cultural şi economic.

Pentru a-şi atinge obiectivele, asociaţia editează şi comercializează diferite materiale promoţionale.

Asociaţia AMiCUS Iasi organizează şi desfăşoară activităţi sportive de masă şi concursuri la care să participe membrii săi, dar şi alte persoane.

Asociaţia AMiCUS Iasi oferă asistenţă în ceea ce priveşte orientarea şi formarea profesională atât a studenţilor, cât şi a viitorilor studenţi.

Asociaţia AMiCUS Iasi popularizează rezultatele activităţii sale către factorii de decizie, către mass-media şi către opinia publică, pentru conştientizarea deplină a consecinţelor asupra societăţii.